Cijfers en feiten

Meubilair goed afgesteld op de gebruiker in NL kantoren
0%
Klachten kunnen worden verholpen met aanpassingen
0%
Langdurige klachten die worden opgelost met ergonomie
0%

Over de afnemer: Conmed

Conmed levert medische apparatuur en is over de hele wereld actief. Het hoofdkantoor is gelegen in Amerika.

De Ergopoint methode: In zes stappen uw rugklachten verhelpen

Stap 1

U wordt doorverwezen door uw fysiotherapeut of huisarts

Stap 2

U vertelt ons over uw klacht en zitgewoontes

Stap 3

Onze ergonomisch specialist komt bij u langs en inventariseert uw werkplek

Verergerende rugklachten

Stap 1

Hans Zant meldt zich. Hij heeft last van lage onderrugklachten. Dat is al een tijdje zo. De klachten van Hans verergeren en belemmeren hem inmiddels ernstig in zijn dagelijks handelen.

Stap  2

Hans werkt als salesmanager. Tijdens ons gesprek hebben we geprobeerd om in kaart te brengen hoe zijn dagen er qua arbeidsbelasting uit zien. Hoeveel hij achter zijn bureau zit, hoe lang, in de auto, of aan de telefoon.

Tijdens dit gesprek valt al op dat Hans wat onderuitgezakt in zijn stoel zit. Deze houding wisselt hij af met een naar voren gebogen zitpositie tijdens het werken aan de laptop.

Stap 3

Tijd voor een inspectie van de werkplek. Niet alleen de bureaustoel en werkdesk, maar ook het licht, klimaat, geluid en de werkdruk worden besproken.

Het beeldscherm (laptop) van Frank stond op de verkeerde hoogte. De bureaustoel was verankerd, we hebben die flexibel gemaakt en de hoogte, zitdiepte, de rugleuning en armleggers correct afgesteld.

Stap 4

We hebben uitgebreid bekeken wat behoudens de reeds doorgevoerde wijzigingen nog belangrijk was en moest worden aangepakt. Onze conclusie hebben we verwerkt in het uiteindelijke advies aan de afnemer.

Stap 1

U wordt doorverwezen door uw fysiotherapeut of huisarts

Stap 2

U vertelt ons over uw klacht en zitgewoontes

Stap 3

Onze ergonomisch specialist komt bij u langs en inventariseert uw werkplek

De BOBAT methode

Na deze veranderingen hebben we een coachingtraject opgestart volgens de BOBAT methode. Daardoor werd hij zich beter bewust van de manier waarop hij zat en werkte. Doel is om zo te komen tot een betere werkhouding en afwisseling.

We spraken af dat Hans twee weken volgens de aangeleerde methodiek en met de nieuwe meubilairinstellingen aan de slag ging.

De omgeving

We zijn met Hans expliciet aandacht gaan besteden aan de werkomgeving, en aan de niet werkgerelateerde fysieke belasting. Je gezondheid is namelijk niet alleen afhankelijk van je werkplek, maar ook van andere factoren uit je omgeving zoals werkdruk en andere facetten.

Werkplekanalyse door de cliënt

We vroegen Hans om een “werkplekanalysedocument’ in te vullen. Doel het nog beter in beeld brengen van de klachten. Uitzoeken welke verbeteringen een bijdrage zouden leveren aan herstel en in welke mate.

Eerst twee weken testen

Zoals afgesproken startte allereerst een testtraject van ongeveer twee weken. Daarna was het tijd voor een eerste evaluatie.

Stap 4

We bekijken hoe we uw probleem het beste kunnen aanpakken

Stap 5

U start met het testen van onze aangeleerde methodiek en eventuele proefproducten

Stap 6

U maakt een definitieve keuze. Het nazorgtraject gaat van start.

Stap 5: De proef op de som, uitproberen en bijstellen

In de weken daarna hadden we diverse keren overleg met Hans. Het rechtop zitten ging hem in eerste instantie niet gemakkelijk af. Gewoontes zijn soms moeilijk te veranderen. Afgesproken dat we het nog een week zouden aankijken.

Na deze week vond hij het nog steeds moeilijk om anders te zitten. We hebben er daarom voor gekozen om een zit-sta station met zit-sta kruk in te zetten zodat Hans kan afwisselen tussen, zitten, staan en zit-staan.

Een afspraak in het zitcentrum

In het zitcentrum werd samen door Hans en een ergospecialist die optie bekeken. Hans was enthousiast en ging de testfase in.

Na een paar maanden…

Binnen ons nazorgtraject houden we altijd een vinger aan de pols. Zo ook bij Hans.

Die meldde al na een week dat hij gewend raakte aan de nieuwe opstelling. Belangrijker nog, de klachten namen niet meer toe en verminderden. De pijn verdween.

We hebben afgesproken dat we binnenkort nog een keer contact opnemen voor een laatste kleine finetuning.

Nazorg: een belangrijk onderdeel van de Ergopoint methode

Analyse….

Een goede ondersteuning, een werkhouding die regelmatig afgewisseld wordt, bewustzijn van de houding en openstaan voor verandering waren in het geval van Hans de belangrijkste ingrediënten voor het beëindigen van een jarenlang pijnprobleem in de onderrug.

Bij Ergopoint zijn we blij dat we hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren.

© - Ergopoint | Torenallee 20 | 5617 BA Eindhoven | T. 0031 629038221